Od automata Mazalica (Grease gun) M3 do pištolja Liberator FP-45

Daleko pre svake ideje o projektu Spajalica (Operation Paperclip, preuzimanje nemačkih naučnika i konstruktora iz polja naoružanja iz 1945), malo

Opširnije

Jubilej pobede nad fašizmom

U Moskvi se, povodom Dana pobede, pripremala velika parada za 9. maj. Iako jubilarna, zbog Covid-19, parada je pomerena za

Opširnije

„Zastava oružje“ formira u SAD „Zastava arms USA“

 “Zastava Oružje“ je još 1970. godine ušla u partnerstvo radinastupa na tržište SAD sa firmom Interarms (International Armament Corporation, Alexandria, Virginia). Na žalost, nakonsankcija koje su postepeno uvođene SRJ, počev od rezolucijeSaveta bezbednosti Ujedinjenih Nacija 757 od 30. maja 1992, dalja saradnja je bila onemogućena. Tek 18. avgusta 2005 “Zastava“ je sa jednim od najstarijih inajrenomiranijih američkih proizvođača, Remington Arms Company, LLC, odnosno, sa predsednikom kompanije TomasomMilnerom (Thomas L. Millner), potpisala ugovor o strateškojsaradnji. U Kragujevcu su 13. decembra 2006. započetipregovori poslovodstva kompanije „Zastava Oružje„ i„Remingtona“ o nastavku i proširenju poslovne saradnje. Akcenat je bio stavljen na izvoz „Zastava„ oružja iz lovačkogprograma u Ameriku, kao i na zajedničke poslovne planove dvekompanije. Naime, planirano je da 2007 godine u Kragujevcupočne i proizvodnja nove MK puške po „Remington“ tehnologijite da se formira zajednička kompanija Zastava Arms USA sasedištem u Americi. No, kako “Zastava“ zbog određenih razloga nije mogla da pratisavremene zahteve, prvenstveno u razvoju pištolja, kao i usledizbijanja svetske finansijske krize 2008, saradnja je zamrznutana neodređeno vreme.  Tri godine kasnije, 25. novembra 2011, posredstvom“Jugoimport-SDPR“, kragujevačka fabrika je potpisala uovor saCentury International Arms (Delray Beach, Florida)  o eksportulovačkog i sportskog programa na američko tržište. Saradnja saCentury

Opširnije
error: